STRESSBEHANDLING - PRIVAT

Hos Silkeborg Stressklinik tilbyder vi en professionel stress behandling.

Behandlingen indeholder først og fremmest en grundig opstart, hvor vi bruger god tid på at få indsigt i, hvor netop dine belastninger kan komme fra.

Behandlingen bliver tilrettelagt efter dine behov.

Du kan som privat person få tilrettet et forløb som passer til dig der hvor du er i dit liv. Vi har naturligvis tavshedspligt hvilket betyder, at de ting vi taler om ikke kommer videre, medmindre du giver samtykke til det.

Vi udlevere en personlige mappe, denne indeholder som en start råd og vejledninger.

Der vil løbende blive udleveret værktøjer i papirform, der bliver gennemgået i terapien og som vi sammen vil arbejde med.

Mappen medbringes til hver samtale. Med tiden vil din mappe blive en samling af værdifulde redskaber, som DU altid kan finde støtte i og anvende efter endt behandlingsforløb.

Modul 1:
Mindfulness – som fundament for at leve dit liv uden stress.

Modul 2:
Din stress – lær at forstå stress.

Modul 3:
Din krop – lær at blive bevidst om din krops signaler i tide.

Modul 4:
Din bagage – forstå årsagerne til, at du rammes af stress

Modul 5:
Dine værdier – lær at holde fast i dine værdier og få livskvaliteten og glæden tilbage.

Modul 6:
Din fremtid uden stress – lær at holde fast i din nye viden og vaner, så du ikke går ned med stress igen.

Opfølgning:
Efter endt behandlingsforløb vil vi afholde 1-2 opfølgende samtaler for at sikre at du bruger de nye værktøjer i hverdagen,
så du undgår at gå ned med stress igen.