STRESSBEHANDLING - ERHVERV

Hvad kan vi tilbyde virksomheder?
Stress er dyrt, har vi råd til at lukke øjnene?

Alle taler om det, alle har en mening om det, og erhvervslivet mærker det helt inde tæt på, så derfor er det yderst vigtigt at virksomheder arbejder seriøst med stress og trivsel. Vi skal bliver bedre til at spotte stress i tide og lave tiltag som er stressforbyggende så vi undgår at blive sat ud af kurs når vores medarbejder er påvirket af stress eller i værste fald er sygemeldt med stress.

Fakta er, at der ofte ikke handles i tide, fordi det er svært at spotte stress og den svære samtale for ledelsen er uundgåelig. Medarbejderen har svært ved at erkende sine problemer både overfor sig selv og for sin leder. Så medarbejderen vil kæmpe videre og forsøge selv at løse sine udfordringer, hvilket ofte kun forværrer stressen.

Erfaringen viser, at man oftest ikke selv kan håndtere stresssymptomerne og jo længere tid man har været stressramt, jo sværere er det at få det bedre og risikoen for sygefravær stiger.

Resultatet bliver en sygemeldt medarbejder. Det koster virksomheden dyrt. Stress i virksomheden giver et psykisk negativt arbejdsmiljø, der bevirker stress kan brede sig som ringe i vandet til de andre medarbejdere.

Forebyggelse og tidlig indsats overfor de begyndende stresssymptomer betaler sig.

Man får bedre trivsel, øget produktivitet og bedre bundlinje.

Er skaden sket og medarbejderen har fået stresssymptomer eller er blevet sygemeldt, kan en målrettet, gennemtestet stressbehandling få medarbejderen planmæssigt og stabilt tilbage på arbejdspladsen, indenfor 3-4 uger.

Det tilbyder vi
Coaching forløb der øger medarbejder tilfredshed og produktivitet
Med den rigtige hjælp, fra starten, er den sygemeldte stressramte medarbejder tilbage på arbejdspladsen hurtigst muligt med markant reduceret risiko for at blive stressramt igen.
Vi undersøger din virksomheds trivsel og stressniveau, dette kan individuelt tilpasses.
Vores program for forebyggelse kan både mærkes, måles og ses.
Vi er resultatorienterede, har mange års erfaring og garanterer lavere stressniveau i din virksomhed.
Vores behandling øger arbejdsglæden, den positive effektivitet, produktiviteten og jeres bundlinie.
Workshops, foredrag, undervisning og kurser.

Abonnements aftaler:
Basis:
3 timers afsat, telefonisk support, førstehjælpsværktøjskasse, spottestress værktøj.
Premium: 5 timer afsat, telefonisk support, førstehjælps værktøjskasse, spottestress værktøj, u-visiteret kontakt for alle medarbejder.
Premium Plus: 10 timer afsat, telefonisk support, førstehjælps værktøjskasse, spottestress værktøj, u-visiteret kontakt for alle medarbejder, fast fremmøde 1/2 dag om måneden
Klippekort: Forebyggelse, rådgivning og vejledning til ledelsen og medarbejderen. Telefonisk support, u-visiteret samtale med medarbejderen (medarbejderen kan kontakte os udenom ledelsen indenfor de aftalte rammer).

Se under fanen PRISER for de pakker der er tilgængelige for erhvervskunder.