BØRN & UNGE

Som terapeut og mentor tilbyder jeg ligeledes samtale forløb for børn og unge, så de får nogle værktøjer til at finde balancen og mestre livets udfordringer med skole, venner, familie og samfundets pres.
Mindfulness principperne er vigtig del af dette forløb for jo før vi lærer at mærke os selv og vores kropssignaler des nemmere bliver det for de unge mennesker at træde ind i de voksnes rækker.

Børn og unge oplever i stor grad også at blive stresset i dag og vi tilbyder derfor også at hjælpe børn og unge ved et forløb med en god balance af nyttige mindfulness værktøjer og samtale terapi.

Ondt i maven af stress, tankemylder og en konstant tvivl på, om man nu gør det godt nok. Børn og unge er mere pressede end nogensinde. Ifølge forskningsrapporten »Børn og unges mentale helbred« oplever hver fjerde mellem ti og 24 år stress ugentligt.

Eksamens angst og følelsen af ikke at slå til er områder, vi med success hjælper børn og unge med at håndtere, så de opnår bedre livskvalitet, og kommer i balance med dem selv.

Jeg har i min tid som frivillig NGO hjælper samt som pædagogisk støtte i udskolingen i en folkeskole fået stor erfaring i den tætte kontakt med de unge mennesker og møder dem med opmærksomhed og respekt der hvor de er i deres liv.